İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841) (Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) (21.08.2020 t. 31220 s. R.G.)